ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυτιλήνης (Λέσβου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μυτιλήνη

Ο οικισμός Πυργί προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κέδρον προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Ακληδιόν προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Άνω Χάλικας προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

Ο οικισμός Αλεφαντά προσαρτάται στο δήμο Μυτιλήνης

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Λιμήν Μυτιλήνης και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο οικισμός Πληγώνιον αποσπάται από την κοινότητα Πληγωνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνιον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακρωτήριον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράτηγος αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 43Α - 20/02/1925

Ο οικισμός Καγιάνιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καγιανίου

16/05/1928

Ο οικισμός Κράτηγος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λιμήν Μυτιλήνης του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουμκού και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αλεφαντά του δήμου διορθώνεται σε Αλυφαντά

Το όνομα του οικισμού Πληγώνιον του δήμου διορθώνεται σε Πλιγόνιον

Το όνομα του οικισμού Κουμκού του δήμου διορθώνεται σε Κουμικόν

Αναγνώριση του οικισμού Νεάπολις και προσάρτησή του στο δήμο Μυτιλήνης

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλυφαντών

Ο οικισμός Άνω Χάλικας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χάλικος

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυφαντών

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλυφαντών

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χάλικος

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καγιανίου

ΦΕΚ 191Α - 31/08/1950

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από την κοινότητα Καγιανίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 189Α - 02/07/1951

Ο οικισμός Άνω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα Χάλικος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας αποσπάται από την κοινότητα Χάλικος και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Άνω Χάλικας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Χάλικας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Ακληδιόν του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μυτιλήνη του δήμου

Ο οικισμός Ακρωτήριον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Βαρειά του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από την κοινότητα Αλυφαντών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από την κοινότητα Αφάλωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από την κοινότητα Λουτρών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από την κοινότητα Μόριας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από την κοινότητα Παμφίλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από την κοινότητα Παναγιούδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Ταξιαρχών και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κουμικόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μυτιλήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λέσβου

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λέσβου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυτιλήνη από το δήμο Λέσβου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ραφαήλ αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύγονας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουφό Βουνό αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Συκούντος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλού Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρνέλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκούντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκόπελος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππάδος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιούδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιλα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκηπος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρότα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τάρτι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιστεγνά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Λουτρών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπου Μύλοι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Μιστεγνών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίντα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Κρατήγου αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρειακή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριώνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργοι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Δρότας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολυμβατερά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ουτζά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρισος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρο αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρήνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράσιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απηδιάς Λάκκος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλατσές αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμεία αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχίδι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελικόν αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιάσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφάλωνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλιγόνιον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Λίμνη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Τρίτος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καγιάνι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάρσος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τούμπες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπίδες αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Χωριό αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυχός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίππειον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλιά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλυφαντά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλωμάριον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χωρίον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσουνα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασώματος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαγρός αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγλέφυρος αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραμίδα αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιγονάρι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάφι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρά αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελίστρια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρόπολις Θερμής αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αύλωνας αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτέλι αποσπάται από το δήμο Λέσβου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv