ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λιμένος Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 98Α - 05/05/1918

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιμήν Βαθέος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κότσικας και προσάρτησή του στο δήμο Λιμένος Βαθέος

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Λιμένος Βαθέος

07/04/1951

Ο οικισμός Κότσικας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Λιμήν Βαθέος του δήμου μετονομάζεται σε Σάμος

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Σαμίων

Δ. Σαμίων (Σάμου)

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λιμένος Βαθέος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλάμιον και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

05/04/1981

Ο οικισμός Καλάμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σάμος του δήμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Αναγνώριση του οικισμού Ασπροχόρτι και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάζιο και προσάρτησή του στο δήμο Σαμίων

Δ. Λιμένος Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σάμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βαθέος

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βαθέος

Ο δήμος καταργείται

Δ. Βαθέος (Σάμου)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σάμος από το δήμο Λιμένος Βαθέος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από την κοινότητα Βουρλιωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από την κοινότητα Μανολατών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από την κοινότητα Σταυρινήδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Λιμένος Βαθέος και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πεταλίδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμπέλου

Ο νέος οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος

Ο νέος οικισμός Κουμαριώνας προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος

Ο νέος οικισμός Μαργαρίτες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μανολατών

Ο νέος οικισμός Αργυρός προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοκάστρου

Ο νέος οικισμός Διαπόρτι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Κασονήσι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Μακρόνησο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

Ο νέος οικισμός Στρογγυλό (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σάμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σάμου

Ο οικισμός Στρογγυλό (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μανολάτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Αγίας Ζώνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Φλόκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αγία Μαρκέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άη Θανάσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μονή Βροντά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πρασονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Σταυρινήδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Παναΐτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Λιβαδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαρέλλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αυλάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Τουρκομυλωνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Νικόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ψιλή Άμμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κοκκάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κουμαριώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Διαπόρτι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κασονήσι (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ζερβού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μακρόνησο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Αργυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Πεταλίδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Γαλάζιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βουρλιώται αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μαργαρίτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Βαλεοντάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ασπροχόρτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Ποσειδώνειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μωραϊτοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Κέδρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Μεσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σάμου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv