ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Άνω Καρυάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άνω Καρυά από την κοινότητα Δερμπουνίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Άνω Καρυά της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Καρυαί

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Άνω Καρυών

Κ. Άνω Καρυών (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Άνω Καρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv