ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρούσας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρούσα από την κοινότητα Ίσαρι και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ίσαρι και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Χρούσα στον οικισμό Νεοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας

Κ. Νεοχωρίου Λυκοσούρας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 149Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χρούσας

ΦΕΚ 204Α - 06/10/1928

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ίσαρι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv