ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλυβίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια από την κοινότητα Παλούμπας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μερκίνιζα αποσπάται από την κοινότητα Παλούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπρατίτσα αποσπάται από την κοινότητα Παλούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λότι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μπέτσι αποσπάται από την κοινότητα Παλούμπας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγιονέριον

Ο οικισμός Μπρατίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παρνασσός

Ο οικισμός Μερκίνιζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθαρός

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Λουτρά Ηραίας

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λουτρών Ηραίας

Κ. Λουτρών Ηραίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων

ΦΕΚ 113Α - 14/04/1930

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγιονερίου

ΦΕΚ 3Α - 02/01/1936

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα Αγιονερίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 184Α - 08/05/1939

Ο οικισμός Αναζήρι αποσπάται από την κοινότητα Κοκορά και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λότι της κοινότητας διορθώνεται σε Λώτης

Ο οικισμός Αναζήρι της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Ιαματικαί Πηγαί και προσάρτησή του στην κοινότητα Λουτρών Ηραίας

ΦΕΚ 95Α - 10/06/1961

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Λουτρά Ηραίας στον οικισμό Ιαματικαί Πηγαί

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγιονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λιθαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Παρνασσός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λώτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Ιαματικαί Πηγαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λουτρά Ηραίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv