ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαυροβουνίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαυροβούνιον από το δήμο Γυθείου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από το δήμο Γυθείου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μαυροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Μεσιακόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Πασσαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Πριτζιώτικον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Ο οικισμός Κάτω Μαρούλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυθείου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv