ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Επάνω Πέτα (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Επάνω Πέτα από το δήμο Ηρακλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσερκίστα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 264Α - 23/10/1924

Ο οικισμός Λιβίτσικο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυνιάδας

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Επάνω Πέτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Πέτρα

Ο οικισμός Τσερκίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειστόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άνω Πέτρας

Κ. Άνω Πέτρας (Άρτης)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Επάνω Πέτα

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1933

Ο οικισμός Κλειστόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πέτα

ΦΕΚ 186Α - 23/08/1947

Ο οικισμός Χώσιανα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωσιάνων

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Άνω Πέτρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πέτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πέτρας

Κ. Πέτρας (Άρτης)

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Άνω Πέτρας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σέλινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κέδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πέτρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Σέλινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο οικισμός Άνω Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv