ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρταίων (Άρτης)

ΦΕΚ 126Α - 02/04/1883

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άρτα

Ο οικισμός Γλυκόρριζον προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Λιμένι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Τσουπί προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Συκιαίς προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Λέσβεϊ προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κομμένο προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μπάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Λέσβεϊ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κόπραινα προσαρτάται στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Ο οικισμός Γλυκόρριζον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλυκορρίζου

Ο οικισμός Κάτω Μπάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Μπάνι

Ο οικισμός Βελεντζικόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελεντζικού

Ο οικισμός Κομμένο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομμένου

Ο οικισμός Άνω Μπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Μπάνι

Ο οικισμός Μηλάταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελεντζικού

Ο οικισμός Κόπραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Ο οικισμός Τσουπί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομμένου

Το όνομα του οικισμού Λιμένι του δήμου διορθώνεται σε Λιμήνη

ΦΕΚ 408Α - 18/12/1925

Ο οικισμός Γλυκόρριζον αποσπάται από την κοινότητα Γλυκορρίζου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 77Α - 27/03/1933

Ο οικισμός Λιμήνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμήνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ελεούσα και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Ιμαρέτιον και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Γεφύρι Άρτας και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάς και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Γεφύρι Άρτας του δήμου μετονομάζεται σε Γέφυρα

07/04/1951

Ο οικισμός Ιμαρέτιον του δήμου καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Ελεούσα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άρτα του δήμου

Ο οικισμός Γέφυρα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Άρτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Γλυκορρίζου και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Πέτα και προσαρτάται στο δήμο

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθοβούνι και προσάρτησή του στο δήμο Αρταίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεραμάτες αποσπάται από την κοινότητα Κεραματών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωστακιοί αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συγγουνέικα αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θανασαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κωστακιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμίνη αποσπάται από την κοινότητα Λιμίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορωνησία αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανέζα αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθοτόπι αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόμερον αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερικό αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μύτικας αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσκαμιά αποσπάται από το δήμο Αμβρακικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαμνιά αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρκαδαίικα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλες αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανόπουλον αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμάνια αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίμποβον αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμμενίτσα αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορφοβούνι αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλατος αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυών αποσπάται από το δήμο Βλαχερνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόκκα αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύπεδον αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάδες αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλησιοί αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιρκιζάτες αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλόβατον αποσπάται από το δήμο Φιλοθέης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνωτή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμμος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάριον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουμέσιον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδαυγή αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καθαροβούνιον αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανωγειατά αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιαπαλαίικα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούπα αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμμότοπος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράξος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρδαμος αποσπάται από το δήμο Ξηροβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κωστακιών μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv