ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρωμοσέλας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμοσέλα από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κερκέζι αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κασίμι αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούλος αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Κασίμι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασιμίου

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κασιμίου

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Σούλος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούλου

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θωκνίας

Κ. Θωκνίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 29Β - 24/03/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωμοσέλας

ΦΕΚ 44Β - 17/05/1916

Ο οικισμός Βρωμοσέλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θωκνία

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Κερκέζι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερκεζίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θωκνία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv