ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κορυφασίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ίκλενα

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Ρωμανός προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πετροχώρι προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Σχινόλακκα προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Οσμάναγα προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πλάτανος προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Πισάσκι προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη προσαρτάται στο δήμο Κορυφασίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Κάτω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος Πισπίσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ίκλενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Γουβαλοβαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Σχινόλακκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Οσμάναγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Άνω Παπούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος του Καλέλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Ιχθυοτροφείον της Γιάλοβας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μύλος Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Οσμάναγα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Οσμάναγα από το δήμο Πύλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από το δήμο Πύλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Ο οικισμός Οσμάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφάσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφασίου

Κ. Κορυφασίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 180Α - 11/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οσμάναγα

ΦΕΚ 98Α - 26/05/1927

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Ικλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 70Α - 02/05/1928

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ικλένης

ΦΕΚ 188Α - 30/08/1949

Ο οικισμός Ρωμανός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμανού

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμανού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορυφάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Ο οικισμός Πισάσκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νέστορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv