ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κεφαλοβρύσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κεφαλόβρυσον από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μέγας Δένδρος αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ταξιάρχης αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σομπονίκον αποσπάται από το δήμο Παμφίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον της κοινότητας μετονομάζεται σε Θέρμον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Θέρμου

Κ. Θέρμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 89Α - 04/03/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κεφαλοβρύσου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Σομπονίκον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σομπονίκου

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σομπονίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κουλούρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Μάραθος και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Θέρμου

19/03/1961

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 97Α - 24/05/1985

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Θέρμου

Δ. Θέρμου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 97Α - 24/05/1985

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Θέρμου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόγγια αποσπάται από την κοινότητα Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πίνη αποσπάται από την κοινότητα Αβαρίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβαρίκος αποσπάται από την κοινότητα Αβαρίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυροβορός αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρνάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Σοφίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Αετόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από την κοινότητα Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιουριά αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόφτρα αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καημένα Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθούλα αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυρό Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διασελλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Διασελλακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Διπλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλούδιον αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από την κοινότητα Καλουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσομήλια αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάσελλον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Χρυσοβίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλια αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούλινος αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονίσκα αποσπάται από την κοινότητα Κονίσκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόν αποσπάται από την κοινότητα Λευκού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρεβος αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελίγκοβα αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μισάμπελλα αποσπάται από την κοινότητα Νεροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάμφιον αποσπάται από την κοινότητα Παμφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρκος αποσπάται από την κοινότητα Πέρκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριοναίικα αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πετροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταράλωνα αποσπάται από την κοινότητα Σιταραλώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαδικού αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Ο οικισμός Κουτσομήλια του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιαρέικα και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδι και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Μετόχι και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

Αναγνώριση του οικισμού Φλεσουριάς και προσάρτησή του στο δήμο Θέρμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Θέρμου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 09/05/2017

Ο οικισμός Μυρτέα του δήμου μετονομάζεται σε Μυρτιά

Η κοινότητα Μυρτέας του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτέας

Εκτύπωση  Αρχείο csv