ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τριπόλεως (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τρίπολις

Ο οικισμός Σέχι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπασιάκον προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Ματσαγρά προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπόσουνα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μερκοβούνι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπεντένι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Συλίμνα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Καρτερόλι προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Ζαράκωβα προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Συλίμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Ζαράκωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παλλάντιον (Θάνα) αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεσίρι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ματσαγρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ματσαγρά

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μπεσίρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσιρίου

Ο οικισμός Θάνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θάνα

Ο οικισμός Μερκοβούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερκοβουνίου

Ο οικισμός Μπεντένι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεντενίου

Ο οικισμός Μπόσουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσιρίου

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσιρίου

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Θάνα

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μερκοβουνίου

Το όνομα του οικισμού Παλλάντιον (Θάνα) του δήμου διορθώνεται σε Θάνα

16/05/1928

Ο οικισμός Μπασιάκον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σέχι του δήμου καταργείται.

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μηλιά Τριπόλεως και προσάρτησή του στο δήμο Τριπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύανδρον αποσπάται από την κοινότητα Ευάνδρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θάνας αποσπάται από την κοινότητα Θάνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περπατάρης αποσπάται από την κοινότητα Θάνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρη αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατώριον Μάκρης αποσπάται από την κοινότητα Μάκρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Μερκοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλλάντιον αποσπάται από την κοινότητα Παλλαντίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλαγος αποσπάται από την κοινότητα Πελάγους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από την κοινότητα Περθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Επάνω Χρέπας αποσπάται από την κοινότητα Περθωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκοπή αποσπάται από την κοινότητα Σκοπής και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Τρίπολης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκρα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασίτσα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίβας αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιοκαραίικα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζαι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρίγκος αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάδιον αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρίκι αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμίριον αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψηλή Βρύση αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανθυρέα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθοβούνια αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπουζαναίικα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασιά αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχούρι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδάκια αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούρβουρα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτούχος αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολλίναι αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοκερασέα αποσπάται από το δήμο Σκιρίτιδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεστάνη αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο Μαντινείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βαρσών αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένιον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στενόν αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιωργίτικα αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζευγολατείον αποσπάται από το δήμο Κορυθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαράς αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορχομενός αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωτούσσα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διακόπι αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανδήλα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγίτσα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούσσης αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβίδι αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχέρνα αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κανδήλας αποσπάται από το δήμο Λεβιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιλίμνα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλτεζαί αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουβέλια αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριακόνα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιανός αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρογιάννης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελάκι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασέα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αθήναιον αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραστάρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ασέα αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχούνη αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάναρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτέτσι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάπαρης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάτης αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καλτεζών αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αραχαμίται αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δόριζας αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv