ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χώστιας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χώστια από το δήμο Θίσβης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Θίσβης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Χώστιας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 183Α - 21/07/1953

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χώστιας

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Χώστια της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελικών

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελικώνος

Κ. Ελικώνος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χώστιας

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Ελικών της κοινότητας μετονομάζεται σε Πρόδρομος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Προδρόμου

Κ. Προδρόμου (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ελικώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θίσβης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv