ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιάτανη

Ο οικισμός Μπράτσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Σχηματάρι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Ίνια προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κακοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Κολετίτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 24Α - 15/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόρτσα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρόρα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαντάνι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραπεντόσα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Λιάτανη στον οικισμό Χλεμποτσάρι

ΦΕΚ 25Α - 25/10/1842

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κόρτσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντάνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ίνια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κολετίτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλειδέτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Σκούρτα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ραπεντόσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δήλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχηματαρίου

Ο οικισμός Βράτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίου

Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στανιατών

Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφάδων

Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλεμποτσαρίου

Ο οικισμός Λιάτανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιάτανης

Ο οικισμός Κλειδέτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδετίου

Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβενοσαλεσίου

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρτων

Ο οικισμός Κρώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρώρας

Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακονηοχωρίου

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχηματαρίου

Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακονηοχωρίου

Το όνομα του οικισμού Μπράτσι του δήμου διορθώνεται σε Βράτσι

Το όνομα του οικισμού Κρόρα του δήμου διορθώνεται σε Κρώρα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Βρατσίου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βράτσι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Βράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τανάγρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τανάγρας

Κ. Τανάγρας (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρατσίου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τανάγρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας

Η κοινότητα καταργείται

Δ. Τανάγρας (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρμα από την κοινότητα Άρματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασωπία αποσπάται από την κοινότητα Ασωπίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οινόφυτα αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άρμα στον οικισμό Σχηματάρι

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Κατασκήνωση και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

Αναγνώριση του οικισμού Λεύκα και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

Αναγνώριση του οικισμού Τζιγκουράτι και προσάρτησή του στο δήμο Τανάγρας

ΦΕΚ 270Α - 24/12/2014

Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Οινοφύτων και προσαρτάται στη δημοτική ενότητα Δηλεσίου

Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από τη δημοτική ενότητα Σχηματαρίου και προσαρτάται στη δημοτική ενότητα Δηλεσίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv