ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καράτουλα (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καράτουλας από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καράτουλα (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κλειδερέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καράτουλα

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καράτουλα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ωλένης

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv