ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μικρής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρή Φραγκίστα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Μικρή Φραγκίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δυτική Φραγκίστα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Κ. Δυτικής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μικρής Φραγκίστας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Δυτικής Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Καπνοχώρια και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Περουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Καρακάσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

Αναγνώριση του οικισμού Γουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας

19/03/1961

Ο οικισμός Καπνοχώρια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φραγκίστας

Ο οικισμός Καρακάσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Περουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Ο οικισμός Γουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv