ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεγάλης Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγάλη Φραγκίστα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ανατολική Φραγκίστα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας

Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 162Α - 01/05/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεγάλης Φραγκίστας

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Ανατολικής Φραγκίστας (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανατολική Φραγκίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φραγκίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv