ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πύργος

Ο οικισμός Λαμπέτι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κολύρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Σκαφιδιά προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Σκουροχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βαρβάσαινα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κούκουρα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Ηρακλείας (Λανθίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλουποχώρι αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο Μυρτιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βροχίτσα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Φωναΐτικα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βυτινέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Γρανιτσέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κατάκωλον προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κορακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κουζούλι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Λαστέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ηλείας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Λετρίνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Ηλείας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλακασίου

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βροχίτσης

Ο οικισμός Φωναΐτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φωναϊτίκων

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλποχωρίου

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωμεσίου

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατσαρού

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τζόγια

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυρτιάς

Ο οικισμός Λαστέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαστεΐκων

Ο οικισμός Κολύρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολυρίου

Ο οικισμός Βυτινέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυτινεΐκων

Ο οικισμός Κορακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορακοχωρίου

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιοβαρβασαίνης

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρβασαίνης

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούκουρα

Ο οικισμός Κατάκωλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατακώλου

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεβεντοχωρίου

Ο οικισμός Σκουροχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουροχωρίου

Ο οικισμός Γρανιτσέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γρανιτσέϊκων

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Λετρίνων

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βουνάργου

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ξυλοκέρας

Ο οικισμός Λαμπέτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπετίου

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βροχίτσης

Ο οικισμός Κουζούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρωμεσίου

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυρτιάς

Το όνομα του οικισμού Αλουποχώρι του δήμου διορθώνεται σε Αλποχώρι

ΦΕΚ 4Α - 16/01/1928

Ο οικισμός Λαμπέτι αποσπάται από την κοινότητα Λαμπετίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Λετρίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καταρράχιον και προσάρτησή του στο δήμο Λετρίνων

19/03/1961

Ο οικισμός Καταρράχιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πύργος του δήμου

Ο οικισμός Λαμπέτι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πύργος του δήμου

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Πύργου

Δ. Πύργου (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Λετρίνων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ανθόπυργος και προσάρτησή του στο δήμο Πύργου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυανή Ακτή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγανό αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροζέικα αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουζούλιον αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Βαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρανιτσαίικα αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα Γρανιτσαιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελαιών αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Ελαιώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάκολον αποσπάται από την κοινότητα Κατακόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Κατακόλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολιρέικες Παράγκες αποσπάται από την κοινότητα Κολιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολίριον αποσπάται από την κοινότητα Κολιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούκα αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Κορακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λασταίικα αποσπάται από την κοινότητα Λασταιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεβεντοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Λεβεντοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοβαρβασαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφειός αποσπάται από την κοινότητα Σαλμώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαλμώνη αποσπάται από την κοινότητα Σαλμώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλακαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατρονικολαίικα αποσπάται από την κοινότητα Σκαφιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καβούρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σκουροχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βυτιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Βυτιναίικων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Ιτιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Λασταιίκων

Ο νέος οικισμός Καβασιλάκια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

Ο νέος οικισμός Συντριάδα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

Ο νέος οικισμός Τραγανό προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πύργου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κλινδιά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματικός αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίκι αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαντζόϊ αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτοχώριον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάνθιον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόπιον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβαρίνα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ώλενα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλειδερέικα αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεύκη αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφειούσα αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επιτάλιον αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοχώρι αποσπάται από το δήμο Βώλακος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκόριζο αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοναΐτικα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από το δήμο Ιαρδάνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η δημοτική κοινότητα Επιταλίου μετατρέπεται σε τοπική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv