ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ξενιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξενιαίς από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δαούτι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα Ζόγκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Βάλακας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλακας

Ο οικισμός Κουμουθέκρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βάλακας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Δαούτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλιόχωρα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ξενιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλιόχωρα της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοχώρα

Το όνομα του οικισμού Ξενιαίς της κοινότητας διορθώνεται σε Ξενιαί

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ξενιαί στον οικισμό Καλυβάκια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλυβακίων

Κ. Καλυβακίων (Ηλείας)

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξενιών

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξενιών

Κ. Ξενιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 107Α - 27/07/1984

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβακίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Ξενιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv