ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λεπρέου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζούρτσα

Ο οικισμός Κοπάνιτζα προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Τριάντον προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Μουνδρά προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Στροβίτσι προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Πρασιδάκι προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Λεπρέου

09-12-1840

Ο οικισμός Ζούρτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Κοπάνιτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Τριάντον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Στροβιτσίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στροβίτσι από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 78Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Στροβίτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λέπρεον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λεπρέου

Κ. Λεπρέου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 78Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στροβιτσίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λεπρέου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σκουπάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεπρέου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουπάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Λέπρεον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv