ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ζούρτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζούρτσα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από την κοινότητα Λυκίσταινας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ηλία

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ζούρτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Φιγαλία

Ο οικισμός Μουνδρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Φασκομηλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Κ. Κάτω Φιγαλίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζούρτσης

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πρασιδακίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Φιγαλίας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Κάτω Φιγαλία της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Φιγαλεία

Αναγνώριση του οικισμού Γιαννιτσοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Αναγνώριση του οικισμού Θολόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Φιγαλίας

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κάτω Φιγαλείας

Κ. Κάτω Φιγαλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κάτω Φιγαλίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Γιαννιτσοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γιαννιτσοχωρίου

ΦΕΚ 180Α - 13/09/1966

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φασκομηλιάς

ΦΕΚ 202Α - 18/11/1967

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα Φασκομηλιάς και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Ο οικισμός Κάτω Φιγαλεία της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέα Φιγαλεία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Φιγαλείας

Κ. Νέας Φιγαλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 86Α - 14/04/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Φιγαλείας

ΦΕΚ 88Α - 15/05/1985

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Φιγαλεία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φιγαλείας

Ο οικισμός Φασκομηλιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv