ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λυκίσταινας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λυκίσταινα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζούρτσης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λυνίσταινας

Κ. Λυνίσταινας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυκίσταινας

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγωγίου

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγωγίου

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγωγίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Λυνίσταινας (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Λυνίσταινα της κοινότητας διορθώνεται σε Λινίσταινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λινισταίνης

Κ. Λινισταίνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λυνίσταινας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λινίσταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv