ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουφκίτζης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουφκίτζα από το δήμο Φιγαλείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Μουφκίτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιαρχών

Κ. Ταξιαρχών (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουφκίτζης

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ταξιαρχών (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

ΦΕΚ 208Α - 21/10/1969

Ο οικισμός Κάτω Ταξιάρχαι προσαρτάται στην κοινότητα Ταξιαρχών

ΦΕΚ 74Α - 26/04/1985

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ταξιάρχαι στον οικισμό Κάτω Ταξιάρχαι

ΦΕΚ 88Α - 15/05/1985

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα Νέας Φιγαλείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Θολόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv