ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλυδώνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύδωνα από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καλυδώνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καλύδωνα της κοινότητας διορθώνεται σε Καλίδονα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καλιδόνης

Κ. Καλιδόνης (Ηλείας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καλυδώνης

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα Μίνθης και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Καλιδόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Καλίδονα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv