ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπεσχινίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεσχίνι από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο Αρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρβατζή

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπεσχίνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Σχίνοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σχίνων

Κ. Σχίνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσχινίου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Σχίνων (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πανόραμα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σχίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σχίνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv