ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσορβαντζή

Ο οικισμός Άλβενα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Γολέμι προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Τρύπαις προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Σκλήβα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Μπαράκον προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Κομποθέκρα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Σμέρνα προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Ξηροχώρι προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

09-12-1840

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 34Α - 22/09/1843

Ο οικισμός Ζαχάρω ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσορβαντζή στον οικισμό Ζαχάρω

ΦΕΚ 1Α - 19/01/1862

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαχάρω στον οικισμό Τσορβαντζή

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσορβαντζή στον οικισμό Ζαχάρω

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Αρήνης (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σμέρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμέρνας

Ο οικισμός Μπαράκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαράκου

Ο οικισμός Σκλήβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλήβας

Ο οικισμός Άλβενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλβένων

Ο οικισμός Τουρβατζή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρβατζή

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαχάρως

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπεσχινίου

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυδώνης

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακοβάτου

Ο οικισμός Κουμποθέκρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαράκου

Ο οικισμός Τρύπαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλήβας

Ο οικισμός Ξηροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαχάρως

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπεσχινίου

Το όνομα του οικισμού Κομποθέκρα του δήμου διορθώνεται σε Κουμποθέκρας

Το όνομα του οικισμού Τσορβαντζή του δήμου διορθώνεται σε Τουρβατζή

Ο δήμος καταργείται

Κ. Τουρβατζή (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τουρβατζή από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 55Α - 18/03/1916

Ο οικισμός Γολέμι αποσπάται από την κοινότητα Μπεσχινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τουρβατζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρήνη

Ο οικισμός Γολέμι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ροδινά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρήνης

Κ. Αρήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τουρβατζή

ΦΕΚ 58Α - 12/04/1928

Ο οικισμός Ροδινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ροδινών

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αρήνης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρήνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv