ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αλβένων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άλβενα από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Άλβενα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μίνθη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μίνθης

Κ. Μίνθης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλβένων

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μίνθης (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κοτρώνιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνθης

Αναγνώριση του οικισμού Κοστομέρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μίνθης

ΦΕΚ 18Α - 16/02/1978

Ο οικισμός Κοστομέρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλιδόνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κοτρώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Ο οικισμός Μίνθη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv