ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μακίστου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καλύδωνα

Ο οικισμός Μπεσχίνι προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Κακόβατος προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Ζαχάρω προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Γλάτσα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μουφκίτζα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Γλατσοπούλα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Καστρούγγαινα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Λυκίσταινα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Νερόλιμνα προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Μακίστου

09-12-1840

Ο οικισμός Καλύδωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Μπεσχίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Κακόβατος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Ζαχάρω αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αρήνης

Ο οικισμός Γλάτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μουφκίτζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Γλατσοπούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Λυκίσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Νερόλιμνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μπαράκου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπαράκον από το δήμο Αρήνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουμποθέκρας αποσπάται από το δήμο Αρήνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπαράκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάκιστος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακίστου

Κ. Μακίστου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαράκου

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μακίστου (Ηλείας)

ΦΕΚ 355Α - 02/09/1939

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Μεσσηνίας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουμποθέκρας της κοινότητας διορθώνεται σε Κουμουθέκρας

ΦΕΚ 24Α - 28/01/1948

Ο οικισμός Κουμουθέκρας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμουθέκρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μάκιστος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ζαχάρως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv