ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μεσσήνης (Νησίου) (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεσσήνη από το δήμο Παμίσου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παραλία Μεσσήνης αποσπάται από το δήμο Παμίσου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Παραλία Μεσσήνης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεσσήνης

Δ. Μεσσήνης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεσσήνης (Νησίου)

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Μυλωνάς και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Ξινός και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αβραμιόν αποσπάται από την κοινότητα Αβραμιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακονέρι αποσπάται από την κοινότητα Αβραμιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αυγουστίνος αποσπάται από την κοινότητα Αναλήψεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελίκα αποσπάται από την κοινότητα Βελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Βελίκας αποσπάται από την κοινότητα Βελίκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοσχοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καρτερολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρτερόλι αποσπάται από την κοινότητα Καρτερολίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχώρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτοποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκοτράφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκότραφος αποσπάται από την κοινότητα Λυκοτράφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάδενα αποσπάται από την κοινότητα Μαδένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιπερίτσα αποσπάται από την κοινότητα Πιπερίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπιτάλιον αποσπάται από την κοινότητα Σπιταλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίοδος αποσπάται από την κοινότητα Τριόδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από την κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι Αριστομένους αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιλαλίστρα αποσπάται από την κοινότητα Πιλαλίστρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφού αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδριανή αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακόρρευμα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλασαίικα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Κορώνη αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεραϊδόβρυση αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισούρα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανατολική Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγά αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από το δήμο Αιπείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλογερόρραχη αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνοεκκλησία αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύα αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμαράς αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλιά Μεσσήνης αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάδα αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανιακόν αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδρούσα αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλοφον αποσπάται από το δήμο Ανδρούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετοφωλιά αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοφόρα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριστομένης αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάκρενα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλίτσι αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικόβρυση αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανόβρυση αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρέφι αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόδια αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορεύτρα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνεσης αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Βούταινα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Βούταινα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτίφαρης αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλυκάδα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκανάδα αποσπάται από το δήμο Αριστομένους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιώτιον αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίτσι αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάσης αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καζάρμα αποσπάται από το δήμο Βουφράδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρσινόη αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κογχύλιον αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάμπαινα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρευματιά αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσότοπος αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αριστοδήμειον αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλύρα αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχαία Μεσσήνη αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Βουλκάνου αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλινός αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετράλωνο αποσπάται από το δήμο Ιθώμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδοχώριον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαμβριά αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκισσα αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεταλίδιον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελωναριά αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθία αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνάντιο αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλοχώριον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανέικα αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρποφόρα αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστάνια αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόμυλος αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάκιον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζάνες αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Δροσιά αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλος αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανιπέριον αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φόροι αποσπάται από το δήμο Πεταλιδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορομηλέα αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκορφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χίλια Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαύρος Λόγγος αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραΐνα αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από την κοινότητα Τρικόρφου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αμμόλακα και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Αμπελόραχη και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Καρυά και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Κουτρουμπέικα και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Λούτσου Χάνια και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Μακρά Άμμος και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Μπιτσικόλακα και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Μποστανιά και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Αδριανή και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Παλιόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ανάληψης και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Πυργάκι και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Σαρακίνα και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Συκαλόραχη και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλή Ράχη και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Αναγνώριση του οικισμού Παναμπέλια και προσάρτησή του στο δήμο Μεσσήνης

Εκτύπωση  Αρχείο csv