ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ηρακλείας (Λανθίου) (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καράτουλας

Ο οικισμός Ρετεντού προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Σώπι προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Αρβανίτης προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Λάνθη προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου προσαρτάται στο δήμο Ηρακλείας (Λανθίου)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Παλαιοβαρβάσαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κούκουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Ρετεντού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Αρβανίτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Λάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Κρεμαστής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδώρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μπρούμας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπρούμα από το δήμο Ολυμπίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Ο οικισμός Μπρούμα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηράκλεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηρακλείας

Κ. Ηρακλείας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 148Α - 20/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπρούμας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Ηρακλείας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv