ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαγούλας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαγούλα από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μαγούλας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βροναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγούλας

Αναγνώριση του οικισμού Κατσομαλιαραίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαγούλας

14/03/1971

Ο οικισμός Βροναίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μαγούλα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσομαλιαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv