ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γουμερίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μουζάκι

Ο οικισμός Γούμερον προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

Ο οικισμός Κουτσοχέρα προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης προσαρτάται στο δήμο Γουμερίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Κουτσοχέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γουμέρου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γούμερον από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Νικόβλης της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Γουμέρου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γούμερον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv