ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρετεντού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρετεντού από το δήμο Ωλένης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από το δήμο Ωλένης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Σώπι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σώπι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ρετεντού της κοινότητας μετονομάζεται σε Χειμαδιόν

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χειμαδιού

Κ. Χειμαδιού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρετεντού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Χειμαδιού (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμαδιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ωλένης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv