ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραψομμάτι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ραψομμάτι από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Τσιαπόγα αποσπάται από την κοινότητα Ρουσβάναγα και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τσιαπόγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαλλωτά

ΦΕΚ 328Α - 27/09/1930

Ο οικισμός Μαλλωτά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαλλωτών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ραψομμάτι της κοινότητας διορθώνεται σε Ραψομμάτης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ραψομμάτη

Κ. Ραψομμάτη (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ραψομμάτι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ραψομμάτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv