ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καλυβίων Καρυών (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καλύβια Καρυών από το δήμο Λυκοσούρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 269Α - 11/10/1976

Ο οικισμός Καλύβια Καρυών της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 269Α - 11/10/1976

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καλυβίων Καρυών

ΦΕΚ 52Α - 11/04/1997

Ο οικισμός Καρυαί της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καρυές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Καρυών

Κ. Κάτω Καρυών (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 52Α - 11/04/1997

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρυών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv