ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σιαλεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιάλεσι από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Σιάλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρίσιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρισίου

Κ. Μακρισίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σιαλεσίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μακρίσιον της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρύσιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μακρυσίου

Κ. Μακρυσίου (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μακρισίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μακρύσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μακρύσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κάτω Μακρύσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv