ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δερμπουνίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δερμπούνι από το δήμο Λυκοσούρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Καρυά αποσπάται από το δήμο Λυκοσούρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Άνω Καρυά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καρυάς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Δερμπούνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Λύκαιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Λυκαίου

Κ. Λυκαίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερμπουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λύκαιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv