ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπελεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπέλεσι από το δήμο Θελπούσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο Θελπούσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Στρούζες

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Πέρα Χωριό και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπελεσίου

Αναγνώριση του οικισμού Καπελλίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μπελεσίου

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπέλεσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριποταμιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριποταμιάς

Κ. Τριποταμιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπελεσίου

16/10/1940

Ο οικισμός Πέρα Χωριό της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χάνια της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χάνια και προσάρτησή του στην κοινότητα Τριποταμιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Τριποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Καπελλίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv