ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κατσουλιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσουλιά από το δήμο Τροπαίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συριάμον αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Τροπαίων και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Κερέσοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κατσουλιάς

16/05/1928

Ο οικισμός Κερέσοβα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Συριάμον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Κατσουλιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Περδικονέριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περδικονερίου

Κ. Περδικονερίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κατσουλιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Συριαμάκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Περδικονερίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Μπουλιάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Περδικονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Ο οικισμός Συριαμάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τροπαίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv