ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δυρραχίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δυρράχιο

Ο οικισμός Γιανναίοι προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

Ο οικισμός Καμάρα προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

Ο οικισμός Σπαναίοι προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

Ο οικισμός Λεφτίνι προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

Ο οικισμός Άκοβος προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Δυρραχίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Σπαναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Λεφτίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δυρραχίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δυρράχιο από το δήμο Φαλαισίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 19/04/1930

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Φαλαισίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv