ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κολλινών (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κολλίναι από το δήμο Καλτεζών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Κολλίναι αποσπάται από το δήμο Καλτεζών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 89Α - 26/03/1930

Ο οικισμός Κάτω Κολλίναι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Κολλινών

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κολλινών

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Βουτούχος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κολλινών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουτούχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκυρίτιδας

Ο οικισμός Αχούρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκυρίτιδας

Ο οικισμός Κολλίναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκυρίτιδας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv