ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χράνας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χράνα από το δήμο Λυκοσούρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Χράνα της κοινότητας διορθώνεται σε Χράνοι

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χράνων

Κ. Χράνων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χράνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv