ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεονταρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεοντάριον από το δήμο Φαλαισίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γαυριά αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Λεονταρίου αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χούνταλον αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπίλαλι προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανεμοδουρίου

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμιάς

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαϊμη

Ο οικισμός Χούνταλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμιάς

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούρας

ΦΕΚ 149Α - 01/07/1919

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από την κοινότητα Μεμής και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 238Α - 05/09/1925

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουλαρίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Μπίλαλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Λεονταρίου της κοινότητας καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Γαυριά της κοινότητας διορθώνεται σε Γαβριά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λεοντάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φαλαισίας

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv