ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χωρέμι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χωρέμι από το δήμο Λυκοσούρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεληχασάνι αποσπάται από το δήμο Λυκοσούρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Δεληχασάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Απιδίτσα

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Χωρέμι της κοινότητας διορθώνεται σε Χωρέμης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Χωρέμη

Κ. Χωρέμη (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Χωρέμι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χωρέμης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Απιδίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv