ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ρουσβάναγα (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ρουσβάναγα από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αλήαγα αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιαπόγα αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Ο οικισμός Τσιαπόγα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραψομμάτι

ΦΕΚ 73Β - 20/09/1926

Ο οικισμός Ρουσβάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιβόλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιβολίων

Κ. Περιβολίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 73Β - 20/09/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ρουσβάναγα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αλήαγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Βρυσούλαι

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βρυσούλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv