ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεγαλοπόλεως (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεγαλόπολις (Σινάνον)

Ο οικισμός Ρουσβάναγα προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Τσιαπόγα προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Αγιάσμπεη προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κασίμι προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Σιάλεσι προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κασσιδοχώρι προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Βρωμοσέλα προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κερκέζι προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Σούλος προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Μερζές προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κιοσσές αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρούμπαλη αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλήαγα αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομμάτι αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Τσιφλίκι προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Μερζές αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μερζέ

Ο οικισμός Μεγαλόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Ρουσβάναγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρουσβάναγα

Ο οικισμός Σιάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιαλεσίου

Ο οικισμός Ραψομμάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραψομμάτι

Ο οικισμός Βρωμοσέλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμοσέλας

Ο οικισμός Κουρούμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κιοσσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Κασσιδοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Αγιάσμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Αλήαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσβάναγα

Ο οικισμός Τσιαπόγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρουσβάναγα

Ο οικισμός Κερκέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμοσέλας

Ο οικισμός Κασίμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμοσέλας

Ο οικισμός Τσιφλίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμοσέλας

Ο οικισμός Σούλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωμοσέλας

Το όνομα του οικισμού Καρούμπαλη του δήμου διορθώνεται σε Κουρούμπαλι

Το όνομα του οικισμού Μεγαλόπολις (Σινάνον) του δήμου διορθώνεται σε Μεγαλόπολις

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεγαλοπόλεως (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεγαλόπολις από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουρούμπαλι αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κιοσσές αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κασσιδοχώρι αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αγιάσμπεη αποσπάται από το δήμο Μεγαλοπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 200Α - 09/10/1913

Το όνομα του οικισμού Κιοσσές της κοινότητας διορθώνεται σε Κιοσές

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Κουρούμπαλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρουμπαλίου

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Κιοσές αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοσέ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αγιάσμπεη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψαθί

ΦΕΚ 315Α - 04/10/1940

Ο οικισμός Κασσιδοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ορέστιον

ΦΕΚ 45Α - 18/03/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μεγαλοπόλεως

Δ. Μεγαλοπόλεως (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 45Α - 18/03/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μεγαλοπόλεως

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Ο οικισμός Ψαθί του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μεγαλόπολις του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από την κοινότητα Γεφύρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θωκνία αποσπάται από την κοινότητα Θωκνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσωμα Καρυών αποσπάται από την κοινότητα Ίσώματος Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καράτουλας αποσπάται από την κοινότητα Καράτουλα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Καστανοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρυές αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λύκαιον αποσπάται από την κοινότητα Λυκαίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόσουρα αποσπάται από την κοινότητα Λυκοσούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκόχια αποσπάται από την κοινότητα Λυκοχίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλλωτά αποσπάται από την κοινότητα Μαλλωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Εκκλησούλα αποσπάται από την κοινότητα Νέας Εκκλησούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Λυκοσούρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραδείσια αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαναΐτη αποσπάται από την κοινότητα Παραδεισίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλαι αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από την κοινότητα Περιβολίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάκα αποσπάται από την κοινότητα Πλάκας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερβένιον αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλος αποσπάται από την κοινότητα Σούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιομοίριον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίλοφον αποσπάται από την κοινότητα Τριλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριπόταμον αποσπάται από την κοινότητα Τριποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από την κοινότητα Χράνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Άνω Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάγγος αποσπάται από την κοινότητα Βάγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάστας αποσπάται από την κοινότητα Βάστα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από την κοινότητα Ίσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίσαρης αποσπάται από την κοινότητα Ίσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροβούνι αποσπάται από την κοινότητα Ίσαρη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρύσιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρύσι αποσπάται από την κοινότητα Μακρυσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθούσσα αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεφυράκια αποσπάται από την κοινότητα Μαραθούσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραψομμάτης αποσπάται από την κοινότητα Ραψομμάτη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιράδες αποσπάται από την κοινότητα Χιράδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρέμης αποσπάται από την κοινότητα Χωρέμη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απιδίτσα αποσπάται από την κοινότητα Χωρέμη και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Γεφυράκια του δήμου καταργείται.

Δ. Μεγαλόπολης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαυριά αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσίχολος αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κωτίλιον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσια αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθα αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλόν αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακίνιον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβουνάρης αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλάτος αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλυβάκια αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρίταινα αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουνιός αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνίτσα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτίνιον αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούπατα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αμπελάκη αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουτσαράς αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβριά αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμποχώριον αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαλαισία αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιγοστή αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεοντάριον αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Φαλαισίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Μάρμαρα και προσάρτησή του στο δήμο Μεγαλόπολης

ΦΕΚ 58Α - 24/04/2017

Ο οικισμός Κωτίλιον του δήμου μετονομάζεται σε Κοτύλιον

Η κοινότητα Κωτιλίου του δήμου μετονομάζεται σε κοινότητα Κοτυλίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv