ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μερζέ (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μερζές από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μερζές της κοινότητας μετονομάζεται σε Εκκλησούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εκκλησούλας

Κ. Εκκλησούλας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μερζέ

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Εκκλησούλας

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Εκκλησούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Εκκλησούλας

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Εκκλησούλα στον οικισμό Νέα Εκκλησούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέας Εκκλησούλας

Κ. Νέας Εκκλησούλας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 182Α - 24/09/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Εκκλησούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Εκκλησούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv