ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μάσκλινα (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μάσκλινα από το δήμο Τανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από το δήμο Τανίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Αγία Σοφία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Σοφίας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μάσκλινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελαιοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελαιοχωρίου

Κ. Ελαιοχωρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μάσκλινα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ελαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv