ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παλλαντίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Παλλάντιον (Θάνα)

Ο οικισμός Μουζάκι προσαρτάται στο δήμο Παλλαντίου

Ο οικισμός Μπεσίρι προσαρτάται στο δήμο Παλλαντίου

Ο οικισμός Βουνό προσαρτάται στο δήμο Παλλαντίου

Ο οικισμός Μπερμπάτι προσαρτάται στο δήμο Παλλαντίου

Ο οικισμός Μπολέτα προσαρτάται στο δήμο Παλλαντίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παλλάντιον (Θάνα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπεσίρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μπεσιρίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπεσίρι από το δήμο Τριπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από το δήμο Τριπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Τριπόλεως και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 201Α - 22/08/1924

Ο οικισμός Μπολέτα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπολέτας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπεσίρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλλάντιον

Ο οικισμός Μπερμπάτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Χώμα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλλαντίου

Κ. Παλλαντίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπεσιρίου

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Χώμα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώματος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλλάντιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τριπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv