ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσελεπάκου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσελεπάκος από το δήμο Φαλάνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αρκουδόρευμα αποσπάται από το δήμο Φαλάνθου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 150Α - 05/07/1924

Ο οικισμός Αρκουδόρευμα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πιάνας

16/10/1940

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαβιά της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Δαβιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δαβιά της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Δαβιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Τσελεπάκου

ΦΕΚ 84Α - 02/06/1958

Ο οικισμός Μαντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοβιτσίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Φαλάνθου

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Κάτω Δαβιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv